TIN TỨC

Chứng Thư Thẩm Định Tín Nhiệm

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp-CRC đã thẩm định, nghiên cứu, đánh giá, xét duyệt hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp. Theo đó phê chuẩn cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm năm 2015 dựa trên Biên bản thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Hội đồng thẩm định cho. Doanh nghiệp:   CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA  


Bạn có hài lòng về dịch vụ, sản phẩm của Sovi?

BÌNH CHỌN